Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng
Hiển thị
[HN] Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng – Sales Engineer
[HN] Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng – Sales Engineer
February 25, 2021

HTI Investment and Technologies Joint Stock Company (JSC) was founded and established by leading experts with more than 20 years of combined experience in the areas of Security and Defense. ...

[HN] Tuyển dụng Nhân viên nghiên cứu phát triển
[HN] Tuyển dụng Nhân viên nghiên cứu phát triển
February 24, 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI được thành lập từ năm 2016 bởi những thành viên sáng lập có đam mê, có tầm nhìn và nhiều...

[HN, HCM] Tuyển dụng Kỹ thuật viên phục hồi dữ liệu điện tử
[HN, HCM] Tuyển dụng Kỹ thuật viên phục hồi dữ liệu điện tử
February 24, 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI được thành lập từ năm 2016 bởi những thành viên sáng lập có đam mê, có tầm nhìn và nhiều...

[HN] Tuyển dụng nhân viên Marketing
[HN] Tuyển dụng nhân viên Marketing
February 24, 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI được thành lập từ năm 2016 bởi những thành viên sáng lập có đam mê, có tầm nhìn và nhiều...

[HN] Tuyển dụng Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
[HN] Tuyển dụng Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
August 03, 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI được thành lập từ năm 2016 bởi những thành viên sáng lập có đam mê, có tầm nhìn và nhiều...

[HCM] Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
[HCM] Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
August 03, 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI cần tuyển 01 Nhân viên Kinh doanh làm việc tại Văn phòng Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Phòng 26.09 –...