Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng
Hiển thị
Tuyển dụng Lập trình viên Java Web
Tuyển dụng Lập trình viên Java Web
July 21, 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI được thành lập từ năm 2016 bởi những thành viên sáng lập có đam mê, có tầm nhìn và nhiều...

Tuyển dụng Kỹ sư hệ thống
Tuyển dụng Kỹ sư hệ thống
July 21, 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI được thành lập từ năm 2016 bởi những thành viên sáng lập có đam mê, có tầm nhìn và nhiều...

Tuyển dụng Lập trình viên Frontend, Backend, C#,…
Tuyển dụng Lập trình viên Frontend, Backend, C#,…
May 27, 2021

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh và triển khai các dự án mới, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI tuyển...

Khôi phục dữ liệu: 092.8765.688
Tư vấn sản phẩm: 098.123.0055