Career

Career
Hiển thị
[HN] Tuyển dụng nhân viên mua hàng
[HN] Tuyển dụng nhân viên mua hàng
November 03, 2022

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY HTI Group là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm thương mại và nền tảng công nghệ...

[HN] Tuyển dụng nhân viên đấu thầu
[HN] Tuyển dụng nhân viên đấu thầu
November 03, 2022

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY HTI Group là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm thương mại và nền tảng công nghệ...

[HN] Tuyển dụng Kỹ sư hệ thống
[HN] Tuyển dụng Kỹ sư hệ thống
September 23, 2022

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY HTI Group là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm thương mại và nền tảng công nghệ...

[HN] Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng – Sales Engineer
[HN] Tuyển dụng Kỹ sư bán hàng – Sales Engineer
July 23, 2022

HTI Investment and Technologies Joint Stock Company (JSC) was founded and established by leading experts with more than 20 years of combined experience in the areas of Security and Defense. ...

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh
July 23, 2022

Để đáp ứng nguồn nhân lực mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển và triển khai các dự án mới, HTI Group tuyển dụng các vị trí Nhân viên...

[HN, HCM] Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
[HN, HCM] Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
May 11, 2022

HTI group là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cung cấp trang thiết bị và giải pháp cho các lực lượng vũ trang, cơ quan điều...

1 2 3 4
Khôi phục dữ liệu: 092 876 5688
Tư vấn sản phẩm: 098 123 0055